Privacy policy

Naam van de site : https://www.verlichting-meubels.be

Eigenaar en publicatie manager : DELBECQUE Olivier

Adress :

Hameau d'Honnevain 23

7522 Tournai (Blandain)

Tel. : +32 475 600 273

Bedrijfsnaam : DELBECQUE OLIVIER

N° TVA : BE 0.668.320.102

Website ontwerp door  www.websseo.be

Web hosting :

one.com

De gebruiker van de website erkent de nodige vaardigheden en middelen om deze site te kunnen openen en gebruiken. Hij erkent ook dat hij deze wettelijke mededeling heeft gelezen en ermee akkoord gaat te voldoen.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site, een cookie kan automatisch worden geïnstalleerd op de software navigation.Un cookie is een element dat de gebruiker niet identificeren, maar wordt gebruikt om informatie op te nemen op de navigatie ervan op de website. De gebruiker kan deze cookie uitschakelen via de instellingen in de browser.

De gebruiker heeft een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en de hen betreffende gegevens (artikel 34 van de wet "en Vrijheden") te schrappen. Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met de directeur van de hierboven genoemde publicatie.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en vormt een inbreuk gesanctioneerd door artikel L 335-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Het is hetzelfde voor alle databases die op de website worden beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting in de code van intellectuele eigendom (CPI) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de wettelijke bescherming van databases.

De handelsmerken van de website operator en haar partners, en logo's die op de site zijn handelsmerken (semi-figuratief of niet).

De hyperlinks opgericht binnen de website leidt tot andere bronnen op het internet-netwerk, met name haar partners zijn het onderwerp van een voorafgaande schriftelijke toestemming geweest.

Gebruikers die de website bezoeken kunnen geen hyperlink op deze sites maken zonder de voorafgaande toestemming van de exploitant van de website.